Το Δ.Σ του Ηπειρωτικού Συνδέσμου Πειραιώς

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Λένης Δημήτριος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μάτσιας Κωνσταντίνος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ζαραλίκου Αγλαϊα

ΚΟΣΜΗΤΩΡ
Γούνης Σπυρίδων

ΤΑΜΙΑΣ
Λώλη Νικολέττα

ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χαντζάρα Ελένη

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Ζιάβρου Αικατερίνη

Τζούμα Ευαγγελία

Τσουκαλάς Γεώργιος

Ντούρας Δημήτριος

Παππάς Πέτρος

Τσαβίδης Γεώργιος

Για την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία εξελέγησαν: Χρήστος Δημητρίου, Μάτσιας Κωνσταντίνος, και Δημήτριος Λένης.

Διατελέσαντες Πρόεδροι

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΑΣ1906-1908
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΝΤΖΙΟΣ1909-1910
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ1918-1939
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ1940-1952
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΙΒΑΣ1953-1959
ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΗΣΗΣ1960-1965
ΚΟΣΜΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ1966-1981
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΟΥΜΑΚΗ1982-1986
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ1987-1990
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΟΥΜΑΚΗ1991-2003
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ2004-2009