Αρχική
Ο Σύνδεσμός μας
Συμβούλιο
Ανακοινώσεις
Δραστηριότητες
Επικοινωνία
Multimedia
Ήπειρος
 

Το Δ.Σ του Ηπειρωτικού Συνδέσμου Πειραιώς

   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δημήτριος Λένης


ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεώργιος Ζέκος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αγλαΐα Ζαραλίκου

ΚΟΣΜΗΤΩΡ
Γούνης Σπυρίδων

ΤΑΜΙΑΣ
Νικολέτα Λώλη – Ζούζια

ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γεώργιος Τσαβίδης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Κωνσταντίνος Μάτσιας
Γεώργιος Τσουκαλάς

Δημήτριος Ντούρας

Ευαγγελία Λώλη
Ευάγγελος Γκούβαλης

Αγαθή Θεοδώρου

Για την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία εξελέγησαν: Χρήστος Δημητρίου, Δημήτριος Κούργιας, και Δημήτριος Λένης.

 

Διατελέσαντες Πρόεδροι

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΑΣ

1906-1908

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΝΤΖΙΟΣ

1909-1910

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

1918-1939

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ

1940-1952

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΙΒΑΣ

1953-1959

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΗΣΗΣ

1960-1965

ΚΟΣΜΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

1966-1981

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΟΥΜΑΚΗ

1982-1986

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ

1987-1990

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΟΥΜΑΚΗ

1991-2003

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ

2004-2009